MPMS logo
MPMS logo
Portali i punës së Kosovës

Portali i punës së Kosovës

THIRRJE PUBLIKE PËR OFRIMIN E MBËSHTETJES FINANCIARE PËR ORGANIZATAT JO-QEVERITARE QË OFROJNË TRAJNIME PËR AFTËSI TË BUTA PËR DERI 300 PUNËKËRKUES (MOSHA 18 – 24 VJEÇ) NË 7 QENDRAT KRYESORE TË KOSOVËS


08.08.2022 - 22.08.2022
Në kuadër të implementimit të projektit “Fit for Jobs”, Agjencia e Punësimit së Republikës së Kosovës (APRK) shpall thirrjen për angazhimin e një (1) organizate, e cila ka target të rinjtë, për ofrimin e trajnimeve për aftësi të buta për deri 300 punëkërkues (mosha 18-24 vjeç) në 7 qendrat kryesore të Kosovës. Rrjedhimisht, nëpërmjet kësaj shpalljeje ftohen të gjitha organizatat joqeveritare të regjistruara që të aplikojnë për këtë mbështetje financiare. Në veçanti inkurajohen organizatat rinore të regjistruara të aplikojnë.

Dokumentet

4 kyçjet e fundit

4 njoftimet e fundit

Parametra

Ndrysho ballinën