MPMS logo
MPMS logo
Portali i punës së Kosovës

Portali i punës së Kosovës

Informacione biznesi

Vendosni detajet e llogarisë tuaj të biznesit

Personi i kontaktues

Vendosni informatat personale

Përfunduar!

Rishikoni dhe Përfundoni

Vendosni detajet e llogarisë tuaj të biznesit

Vendosni të dhënat e personit të kontaktit

Rishikoni detajet tuaja dhe përfundoni

Të dhënat e biznesit:
NUI ose Numri Fiskal:
Emri i biznesit:
Emer tregtie:
Data e regjistrimit:
Posta e biznesit:
Numri i telefonit të biznesit:
Personi i kontaktues:
Numri personal:
Emri:
Numri telefonit:
Email:
4 kyçjet e fundit

4 njoftimet e fundit

Parametra

Ndrysho ballinën