APRK logo
MPMS logo APRK logo
Portali i punës së Kosovës
Portali i punës së Kosovës

Qendrat e aftesimit profesional

-Personat me te drejtë aplikimi:- Janë të gjithë të papunësuarit, punëkërkuesit e regjistruar në Zyrat e Punësimit dhe të cilët janë referuar për zhvillim të shkathtësive profesionale, kanë të drejtë të jenë pjesë e ARP-së.

Prishtina Mitrovica Gjakova Gjilan Peja Ferizaj Prizeren
4 kyçjet e fundit

4 njoftimet e fundit

Parametra

Ndrysho ballinën