APRK logo
MPMS logo APRK logo
Portali i punës së Kosovës

PROGRAMI I RIINTEGRIMIT PËR MBËSHTETJEN E PUNËKËRKUESVE TË RIATDHESUAR

Data e botimit: 20.04.2017

Programi i Riintegrimit për mbështetjen e punëkërkuesve të riatdhesuar për të marrë shkathtësi dhe për t’u punësuar është mundësi unike e punësimit, implementuar nga Ministria e Punës dhe Mirëqenies Sociale, Ministria e Punëve të Brendshme, dhe UNDP Kosovo. Synimi i programit Trajnim në Punë është që t'ju jap mundësinë punëkërkuesve të riatdhesuar me arsimim të kufizuar dhe pa përvojë të mëhershme pune, që të mbajnë trajnim tremujor në një kompani të sektorit privat. Në anën tjetër, programi për Subvencionim të Pagës synon të krijojë mundësi punësimi për punëkërkuesit e riatdhesuar në Kosovë duke subvencionuar punëdhënësit të cilët janë të gatshëm ti punësojnë ata në baza afatgjata.

4 kyçjet e fundit

4 njoftimet e fundit

Parametra

Ndrysho ballinën